Stvaranje savršenog piva

Тehnologija pravljenja piva bazirana je na recepturi koja je poznata još od davnina. Tehnološke inovacije tokom vremena samo su unapredile proces kako proizvodnje piva tako i pivske ambalaže. Uzimajući najbolje sa okolnih polja, iz voda i šuma, stanovnici Apatina poznati su već dva i po veka po recepturama stvaranja savršenog piva i tu tradiciju unapređuju i danas.

Tehnološki proces proizvodnje piva u Apatinskoj pivari je rezultat viševekovnog iskustva u stvaranju recepture savršenog piva i ulaganja koja su doprinela unapređenjima u proizvodnji, kao i primene iskustva svetskog lidera u proizvodnji piva, koja je sva znanja i kapacitete posvetila samo jednom cilju: zadovoljnim potrošačima koji će nam se uvek iznova vraćati. 


Tajna stvaranja savršenog piva 

Kvalitet vode je od izuzetnog značaja za kvalitet piva. Naša pivara oduvek je pridavala poseban značaj njenom kvalitetu, što se ogleda i u tehnološki najsavremenijem procesu pripreme vode koji smo nedavno uveli i koji se naziva reverzna osmoza.
 
Laboratorijska ispitivanja kvaliteta sirovina, poluproizvoda i proizvoda drugi su ključni faktor stvaranja kvalitetnog gotovog proizvoda - piva. Svaka faza je kontrolisana: od prijema osnovnih sirovina, preko njihove obrade do početka flaširanja, pa sve do krajnje  isporuke piva na tržište. Možda smo prestrogi prema našim proizvodima, ali - kvalitet piva nas preporučuje već preko 260 godina i tako mora i ostati! Sigurnost u kvalitet koji nudimo tržištu naša pivara potvrđuje koristeći usluge najboljih lokalnih ali i internacionalnih akreditovanih laboratorija.

Proces proizvodnje piva se odvija u nekoliko faza: proizvodnja sladovine, vrenje, odležavanje, filtracija piva i njegovo otakanje.

Proizvodnja piva započinje u varioni ili „srcu pivare“. Ova faza se naziva komljenje i podrazumeva mlevenje slada uz postepeno dodavanje vode i stalno zagrevanje.  Mešavina mlevenog slada i vode zagreva se pažljivo biranim tehnološkim postupkom dajući kominu. Komini se potom dodaje hmelj, veoma bitan za aromu piva. Proizvod koji napušta varionu naziva se sladovina.

Sladovini se dodaje pivski kvasac koji  započinje vrenje, pod kontrolisanim pritiskom i temperaturom u potpuno modernim sudovima - fermentorima. Tokom  vrenja kvasac previre prisutne ugljene hidrate u etil alkohol i ugljen dioksid.
 
Nakon procesa vrenja, kvasac se izdvaja iz piva i tzv. mlado pivo ide na odležavanje. Moderni tankovi za odležavanje su po opremi slični fermentatorima. Period odležavanja piva bitno utiče na kvalitet piva i svaka pivara ga čuva u potpunoj tajnosti. 

Kada je pivo dovoljno odležalo pristupa se završnoj fazi proizvodnje, filtraciji. Profiltrirano pivo se čuva u tankovima pod pritiskom do momenta istakanja. Za istakanje piva se u Apatinskoj pivari nalaze 4 linije za punjenje u staklene flaše, dve linije za punjenje u PET (plastičnu) ambalažu, jedna linija za punjenje piva u burad i jedna linija za punjenje piva u limenke.

 

Proces proizvodnje piva