Igor Vukašinović

GENERALNI DIREKTOR ZA SRBIJU I CRNU GORU I DIREKTOR PRODAJE I IZVRSNOSTI SA KUPCIMA

Igor ima veliko iskustvo u FMCG industriji, a za Molson Coors za Srbiju i Crnu Goru radi poslednjih 11 godina i to na različitim pozicijama u komercijalnom timu, posebno u sektoru Izvrsnosti ka kupcima. Karijeru je započeo u finansijama, a Apatinskoj pivari se pridružio 2010. godine, kao član tima za analizu performansi i finansijsko planiranje u komercijalnom delu organizacije. Sticao je iskustvo kao menadžer za upravljanje cenama i prihodima, a nakon uspostavljanja novog sektora Komercijalne izvrsnosti dobija priliku da kao Direktor za komercijalnu izvrsnost za Srbiju i Crnu Goru organizaciono postavi i vodi tim zadužen za cene, prihode, poslovnu inteligenciju, trejd marketing, „category“menadžment, FSM i izvrsnost ka kupcima. Danas obavlja i funkciju Direktora prodaje i izvrsnosti ka kupcima, a na poziciji Generalnog direktora za Srbiju i Crnu Goru se nalazi od početka 2020. godine.

Igor Vukašinović

Svetlana Vukelić

DIREKTORKA PRAVNIH I KORPORATIVNIH POSLOVA ZA SRBIJU I CRNU GORU

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1997. godine. Karijeru je započela u Okružnom sudu u Somboru 1997. godine, dok od 2000-2006. godine radi u Pravnom sektoru Nacionalne službe za zapošljavanje u Somboru. Svoju karijeru u Apatinskoj pivari započinje 2006. u Sektoru za pravne poslove gde napreduje i od marta 2020. godine vodi tim zadužen za pravna i korporativna pitanja u obe pivare, Apatinskoj pivari i Trebjesi kao Direktorka pravnih i korporativnih poslova za Srbiju i Crnu Goru.

Svetlana Vukelić

Dragan Rosić

DIREKTOR LJUDSKIH RESURSA ZA SRBIJU I CRNU GORU

Dragan je već punih 16 godina HR podrška komercijalnom bizinisu, kao i najrazličitim aspektima rada kada je reč o zaposlenima u Apatinskoj pivari i kompaniji Molson Coors. Od aprila 2020. godine se nalazi na poziciji direktora ljudskih resursa za Srbiju i Crnu Goru. Diplomirao je srpski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. 

Dragan Rosić

Nikola Jelovac

DIREKTOR PROIZVODNIH OPERACIJA I LOGISTIKE, APATINSKA PIVARA

Nikola je diplomirani inženjer tehnologije. Svoju karijeru u Apatinskoj pivari je započeo 2002. godine i već je 2005. imenovan na poziciju menadžera proizvodnje ambalaže i bezalkoholnih pića. Nakon što je 2007. godine prešao u Somboled a potom osam godina radio u Cola-Cola Hellenic Bottling Company na poziciji direktora fabrike, Nikola se 2018. drugi put u karijeri pridružuje Apatinskoj pivari na poziciji Direktora proizvodnih operacija i logistike predvodeći tim od oko 350 ljudi.

Nikola Jelovac

Vladimir Jokanović

DIREKTOR IZVRSNOSTI KA KUPCIMA

Vladimir je diplomirao menadžment na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Timu Apatinske pivare se pridružio 2017. godine, dok je prethodno iskustvo sticao tokom dvanaestogodišnjeg rada u kompaniji Coca-Cola Hellenic Serbia & Montenegro. Od marta 2020. godine je na poziciji Direktora izvrsnosti ka kupcima Apatinske pivare.

Vladimir Jokanović

Slavica Radanović

DIREKTORKA FINANSIJA ZA SRBIJU I CRNU GORU

Slavica je diplomirala ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Timu Apatinske pivare se pridružila 2011. godine a prethodno iskustvo je sticala u kompanijama Centroproizvod i ABS Holdings. Na poziciju Direktorke finansija za Srbiju i Crnu Goru unapređena je marta 2020. godine.

Slavica Radanović

Danijela Vujošević

DIREKTORKA MARKETINGA ZA SRBIJU I CRNU GORU

Danijela je posvećeni marketinški profesionalac sa preko 18 godina iskustva na polju marketinga i oglašavanja. Svoju karijeru je gradila u najvećim FMCG kompanijama kao što su Knjaz Miloš, Coca Cola Company i PepsiCo, dok je znanje u industriji oglašavanja stekla radeći i sa brojnim internacionalnim klijentima u agenciji Publicis na poziciji Brand direktora. Njena posebna strast je rad na inovacijama i projektima u domenu odživosti.

Danijela Vujošević