Stvaranje savršenog piva

Saznajte više o procesu stvaranja savršenog piva

Uzimajući najbolje sa okolnih polja, iz voda i šuma, stanovnici Apatina poznati su već dva i po veka po recepturama stvaranja savršenog piva i tu tradiciju unapređuju i danas. Glavni sastojci piva su:

Sladovina

Proizvodnja piva započinje u varioni ili „srcu pivare“. Ova faza se naziva komljenje i podrazumeva mlevenje slada uz postepeno dodavanje vode i stalno zagrevanje.  Mešavina mlevenog slada i vode zagreva se pažljivo biranim tehnološkim postupkom dajući kominu. Komini se potom dodaje hmelj, veoma bitan za aromu piva. Proizvod koji napušta varionu naziva se sladovina.

Vrenje

Sladovini se dodaje pivski kvasac koji  započinje vrenje, pod kontrolisanim pritiskom i temperaturom u potpuno modernim sudovima - fermentorima. Tokom  vrenja kvasac previre prisutne ugljene hidrate u etil alkohol i ugljen dioksid.

Odležavanje

Nakon procesa vrenja, kvasac se izdvaja iz piva i tzv. mlado pivo ide na odležavanje. Moderni tankovi za odležavanje su po opremi slični fermentatorima. Period odležavanja piva bitno utiče na kvalitet piva i svaka pivara ga čuva u potpunoj tajnosti.

Filtracija

Kada je pivo dovoljno odležalo pristupa se završnoj fazi proizvodnje, filtraciji. Profiltrirano pivo se čuva u tankovima pod pritiskom do momenta istakanja.

Istakanje

Za istakanje piva se u Apatinskoj pivari nalaze 4 linije za punjenje u staklene flaše, dve linije za punjenje u PET (plastičnu) ambalažu, jedna linija za punjenje piva u burad i jedna linija za punjenje piva u limenke.