APATINSKA PIVARA INVESTIRALA 150.000 EVRA U PROJEKAT UPRAVLJANJA STAKLENOM AMBALAŽOM
decembar 29, 2020

APATINSKA PIVARA INVESTIRALA 150.000 EVRA U PROJEKAT UPRAVLJANJA STAKLENOM AMBALAŽOM

Sa ciljem da podrži sistem upravljanja ambalažnim otpadom u Srbiji, posebno staklom, Apatinska pivara je, uz podršku kompanije Sekopak, investirala značajna sredstva u iznosu od 150.000 evra za potrebe projekta „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“. Projekat je pokrenula Nemačka razvojna saradnja - GIZ, u saradnji sa operaterima ambalažnog otpada – kompanijama Sekopak, Pakomak i Ekopak. Projekat se sprovodi u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini i implementiraju ga NALED, Regionalna razvojna agencija Hercegovine (REDAH) i Zajednica jedinica lokalnih samouprava (ZELS) iz Severne Makedonije.

Naša direktorka pravnih i korporativnih poslova Svetlana Vukelić je povodom podrške ovom projektu učestvovala na konferenciji gde je, između ostalog, rekla: „Danas smo više nego ponosni što smo deo jednog značajnog projekta koji, čini mi se po prvi put kod nas, na pravi način tretira problem reciklaže otpada od stakla. To nije nimalo jednostavan zadatak i toga smo svi svesni. Zašto? Zato što je neophodno raditi na podizanju svesti kod javnosti o ovom pitanju s jedne strane, ali i u kontinuitetu i efikasno raditi sa odabranim lokalnim samoupravama sa druge strane kako bi se ovaj model primarne separacije otpada sproveo u jednom trenutku i širom Srbije“.

Ona je dodala da se odgovornost naše pivare ogleda i u podršci brojnim društveno odgovornim akcijama, projektima i aktivnostima koje imaju za cilj podizanje svesti o značaju reciklaže i zaštite životne sredine.

“Znamo da naša kompanija već reciklira, sortira i upravlja sa više od 80% otpada u skladu sa EU standardima. Sledimo sve ekološke zahteve, racionalizujemo potrošnju vode, ugljen dioksida i struje. Umesto sirove nafte, koristimo prirodni gas, i koristimo vozila sa manjom emisijom štetnih gasova, a otpadna ulja se odlažu na odgovarajući način. Imamo i sopstveno postrojenje za preradu otpadnih voda”, rekla je Svetlana Vukelić.

Kompletan snimak konferencije možete pogledati na linku OVDE.