Apatinska pivara u Savezu za zaštitu životne sredine
septembar 15, 2020

Apatinska pivara u Savezu za zaštitu životne sredine

Na svečanoj sednici NALED-ovog Saveza za zaštitu životne sredine, Slobodanka Cucić, menadžer za korporativne odnose u Apatinskoj pivari, izabrana je za potpredsednika Saveza. Pored Slobodanke, za članstvo u predsedništvu Saveza izabrane su i Jelena Kiš iz kompanije Ball Packaging i Bojana Perić iz kompanije Ekostarpak. Sednici je prisustvovao i Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine.

Uređenje sistema naplate naknada u oblasti zaštite životne sredine, upravljanja ambalažnim otpadom, otpadnim vodama, otpadom od hrane i posebnim tokovima otpada, kao i promovisanje uvođenja koncepta cirkularne ekonomije, prioriteti su kojima će se u naredne dve godine baviti NALED-ov Savez za zaštitu životne sredine. Ovaj savet je osnovan krajem 2019. godine kao programska platforma koja će okupiti donosioce odluka i stručnjake iz društveno odgovornih kompanija, lokalnih samouprava, državnih organa i civilnog sektora sa ciljem objedinjavanja stručnih kapaciteta u definisanju sistemskih rešenja u oblasti upravljanja životnom sredinom u Srbiji. Savez ima 42 člana iz redova privrede, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva.